Xưởng Sản Xuất Giày Dép nội địa và cuộc chiến giành lại thị trường

Xưởng Sản Xuất Giày Dép nội địa và cuộc chiến giành lại thị trường

| 0 Comment

Nhiều năm về trước, hẳn chúng ta ít nghe người ta bàn chuyện các doanh nghiệp hay những xưởng sản xuất giày dép quy mô trong thị trường nội địa, vì thị trường nội địa gần như không có “nhiệt”. Nếu có nhắc đến sản xuất giày dép, phần lớn điều chúng ta được nghe…

Read More »